Kiloyla Kumaş Alan

kiloyla kumaş alanlar,

Parti kumaş alanlar. Toptan karışık kumaş alanlar. Karışık Tekleme Kumaş Alanlar. Renk haslığı – kumaşlar için neden bu kadar önemli. Kilo ile kot kumaş, Kilo ile astarlık kumaş. Denye Kilo Fiyatı denye astar kilo fiyatı denye astar metre fiyatı. Polar kumaş kilo fiyat. Kiloyla kadife kumaş. Kiloyla saten kumaş. Kiloyla Denye astar. Kiloyla jarse astar.

Renk haslığı iki şekilde tanımlanabilir. Parça kumaş alanlar. Birincisi, boyanmış tekstillerin normal kullanımında orijinal boya rengini çeşitli dış faktörlerin etkisi altında tutma yeteneğidir. Başka bir deyişle, boyanmış veya baskılı bir tekstilin renginin su, ışık, sürtünme, yıkama, terleme vb. Gibi çeşitli etkiler altında solmaya veya kanamaya karşı direncidir.

Boyama ürünlerinin kalitesinin ölçülmesi için önemli bir göstergedir.

Pazar araştırması, her zaman, müşterilerin çoğunun renge dayalı tekstil ürünleri satın aldığını göstermiştir. Gitti sadece süs yönleri ve kumaşların konfor satın almak için önemli kriterleri olan günleridir kumaşlar ikincil geliyor ve alımları en önemlisi eski dayanmaktadır renk, fiyat, kumaş alanlar  malzemesi olarak, diğer hususlar. Günümüzde tekstil ürünlerinin dayanıklılığı ve güvenliğine de eşit önem verilmesi ile renk haslığının eklenen özelliği ağırlık kazanmıştır. Kumaşın ana rengi muhafaza etme kabiliyeti, tekstillerin en önemli özelliklerinden biridir.

şifon kumaş alanlar şifon kumaşçılar viskon kumaşçılar saten kumaşçılar

Renkli kumaşların haslığını tehdit eden dış etkenler nelerdir?

Boyama haslığı esas olarak kumaşın güneşe, hava şartlarına, sabunla yıkamaya, terlemeye, aşınmaya, ütülemeye, klorlu ağartmaya ve dumana ve bu tür dış etkenlere karşı renk direncine ve solma veya renk değişikliğinin ne ölçüde fark edilir hale geldiğine veya çok az etkilenmesine göre değerlendirilir.

Boyama haslığı, orijinal rengin solup solmayacağının etkisi altında çeşitli dış etkenlerde kullanılan boyanmış ürünleri veya boyama işlemlerini, boyaları ve pigmentleri ifade eder. Ürün kalitesini ölçmek için önemli göstergelerden biridir.

PARTİ KUMAŞ SATIN ALANLAR

Renklerin ilk birkaç yıkamadan daha uzun süre dayanması bekleniyor. Ancak ilk yıkamada su renklenirse, bu kesin bir renk solmasının işaretidir. Renk haslığının düşük olmasından, renk haslığının başarısız olmasından veya (kullanılan rengin) niteliksiz ürün kalitesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, bir markanın renk haslığının korunması her şeyden daha zorunlu hale gelir.

Boya haslığının kesin göstergelerinden bazıları bazı temel testlerden geçer.

Birkaç yıkamadan veya uzun süre ısıya veya güneşe maruz bırakıldıktan sonra bazı boyalı kumaşlar önemli miktarda solma gösterecektir. Bu, düşük renk haslığı kalitesinin göstergesidir. Aksine, solma zorlukla fark edilirse veya önemsizse, yüksek kalitede bir renk haslığı olduğunu gösterir.

Renk haslığını detaylı olarak görelim.

Farklı boyaların kumaş üzerinde farklı renk haslıkları vardır. Bu, esas olarak, boya dispersiyonunun derecesi ve boya ve lif kombinasyonu gibi lif üzerindeki boyanın durumuna ek olarak boyanın kimyasal yapısı tarafından belirlenir  . Farklı lifler üzerindeki aynı boya çok farklı renk haslığına sahip olacaktır.

Kiloyla Kumaş Alan. Örneğin, pamuktaki indigo’nun ışık haslığına karşı direnci yaklaşık 3’tür ve benzer koşullar altında yünlü kumaşta boyama, 7 ila 8 düzeyine kadar ışık haslığına karşı direncine sahip olabilir.

Öyleyse kumaşa renk haslığı için genel gereklilikler nelerdir?

Işık haslığına dayanıklı stok kumaş alan.

Işık haslığına dayanıklı boyama kumaşı, uzun süreli güneş ışığı altında, solma, renk atma derecesi altında boyama sonrası kumaşı ifade eder.

Güneşin solması veya renk değişikliği süreci karmaşık bir olaydır. Meslekten olmayan terimlerle ifade etmek gerekirse, kumaşın boyası güneşin enerjisini emer ve hangi elyaftan yapıldığına bağlı olarak onu farklı şekilde ayrıştırır veya solar .

Parti Kumaş Alan. Farklı lifler üzerindeki aynı boyarmaddeler için solmanın sonuçları farklıdır. Örneğin, selülozik lifler üzerindeki azo boyalarının solması oksidasyondur ve protein lifleri üzerinde solma azaltıcı bir etkidir.

Boyanın ışık haslığına karşı direnci de moleküler yapısı ile ilgilidir. Örneğin, bazı metal kompleks boyalar yüksek haslığa dirençli iken çözünmeyen azo boyalar ışık haslığına dirençlidir.

Nako iplik,30/1 pamuk iplik fiyatları,Gun iplik,İplik Fiyatları,Bobin iplik,Tekstil iplik markalari,3 iplik,Beyaz iplik.

Işık haslığına direnç, boyama sırasındaki boya konsantrasyonu ile de ilgilidir. Işık haslığı değerlendirmesine direnç, temel olarak “mavi standart” a dayanmaktadır. “Mavi standart” olarak adlandırılan standart, belirtilen boyanın belirli bir mavi yün kumaş alan konsantrasyonunda kullanılmasını ifade eder. Genel konsantrasyon, düşük güneş haslığı konsantrasyonu ile ışık haslığına karşı yüksek direnç olup nispeten iyidir. Öngörülen koşullar altında güneşin solması için gereken maruz kalma süresi kabaca iki katına çıkar.

Yorum Yap

  • error: Content is protected !!