Akıllı kumaş nedir? Her Türlü Kumaş Alınır.

her türlü kumaş alanlar,her türlü kumaş alan,her türlü ip alanlar,her türlü iplik alanlar,her türlü parça kumaş alan,her türlü parça kumaş alanlar,karışık kumaş alan,karışık kumaş alanlar,karışık iplik alan,karışık iplik alanlar,karışık kumaş alan yerler,karışık kumaş alan kişiler,kim kumaş alır,

Kumaş satın alanlar. ‘Akıllı Kumaşlar’ veya ‘Akıllı ve Akıllı Tekstiller’. Daha ileri gitmeden önce, akıllı ve zeki tekstil terimlerinin ve tanımlarının açıklığa kavuşturulması şarttır. “Akıllı” ve “Akıllı” terimleri arasında önemli bir fark var. Akıllı kumaşlar veya tekstiller, çevresel koşulları veya uyaranları algılayan veya duyan materyaller ve yapılar olarak tanımlanabilirken, akıllı tekstiller tekstil yapıları olarak tanımlanabilir sadece hissetmekle kalmaz, aynı zamanda çevresel koşullara veya uyaranlara tepki verebilir ve karşılık verebilir. Bu uyaranların yanı sıra tepki de, termal, kimyasal, mekanik, elektrik, manyetik veya başka bir kaynaktan olabilir. Reaksiyon tarzlarına göre pasif akıllı, aktif akıllı ve çok akıllı malzemelere ayrılabilirler.

her türlü kumaş alanlar
her türlü kumaş alanlar

Akıllı Kumaşların kapsamı konusunda bazı anlaşmazlıklar var, ancak geniş bir tanım Akıllı Kumaş‘ın entegre aktif işlevselliğe sahip geleneksel kumaş olduğunu belirtir. Aktif işlevsellik güç üretimi veya depolama, insan arayüz elemanları, algılama cihazları, radyo frekansı (RF) işlevselliği veya iddialı teknolojiyi içerebilir. Akıllı kumaşın temel teknolojik elemanları, iletken veya yarı iletken iplikler ve iplikler, doğrudan liflere, iplikler veya dokuma elementlere uygulanan nano elektronikler ve farklı özellikler sağlayan kimyasal işlemlerdir.

TOPTAN KUMAŞ SATIN ALAN FİRMALAR

Akıllı Kumaşlar, Giyilebilir Elektronik’ten farklıdır; giyilebilir cihazlar yalnızca giyime dahil edilir ve taşınır; burada Akıllı Kumaşlar gerçekten kumaşa entegre giyilebilir giyilebilir cihazların işlevselliğine sahiptir. Bu, yapmak için önemli bir parti kumaş ayrımdır.

ÇALIŞMA

Akıllı tekstiller, iletken polimerler, kapsüllenmiş faz değişim malzemeleri, şekil hafızalı polimerler ve malzemeler ve diğer elektronik sensörler ve iletişim ekipmanı kullanılarak akıllı tekstiller yapılabilir. Bu malzemeler etkileşime girerler – tasarlanan özelliklerine göre ortamlarındaki uyaranlarla. Tüm akıllı malzemeler, uyarıcılardan, malzemenin verdiği cevaba kadar bir enerji transferi içerir. Entegre ve karmaşık malzemelerdir. Bir çeşit işleme, analiz etme ve cevap verme yeteneğine sahipler.

Onlar bile çevreye uyum sağlayabilirler. Sıcaklığa, basınca, yoğunluğa veya iç enerjinin değişmesine bağlı olarak kendilerini değiştirme kabiliyetine sahipler. Bu değişikliği yapmak için aktarılan enerji miktarı, malzemenin özelliklerine göre belirlenir. Gereken enerji miktarı ile belirli değişimin derecesi arasındaki bu ilişki, akıllı olanlar dahil tüm malzemelerin davranışını düzenler.

TEKLEME PENYE KUMAŞ ALANLAR

Dış çevreden enerji ya da herhangi bir uyaran alırlarsa, üzerinde herhangi bir değişiklik yapmazlar. Sadece ona karşı koyarlar ya da absorbe ederler. Örneğin, bir malzemenin özgül ısısı (özelliği), ısısını belirli bir miktarda değiştirmek için ne kadar ısının (enerjinin) gerektiğini belirler.

Tekstillere Akıllılık Katmak

her türlü kumaş alanlar,her türlü kumaş alan,her türlü ip alanlar,her türlü iplik alanlar,her türlü parça kumaş alan,her türlü parça kumaş alanlar,karışık kumaş alan,karışık kumaş alanlar,karışık iplik alan,karışık iplik alanlar,karışık kumaş alan yerler,karışık kumaş alan kişiler,kim kumaş alır,
her türlü kumaş alan

Akıllıca davranması gereken tekstil, bir sensöre, bir aktüatöre (aktif akıllı tekstiller için) ve bir kontrol ünitesine (çok akıllı tekstiller için) sahip olmalıdır. Bu bileşenler, fiber optikler, faz değiştirme malzemeleri, şekil hafızalı malzemeler, termo kromik boyalar, minyatür elektronik ürünler vs. olabilir. Bu bileşenler tekstil yapısının bütünleşik bir parçasını oluşturur ve alt tabakaya şu seviyedeki herhangi bir seviyede dahil edilebilir: lifli eğirme seviye; iplik / kumaş alan oluşum seviyesi; bitirme seviyesi.

SPOT KUMAŞ SATIN ALAN YERLER

Aktif (akıllı) malzeme, eğirme işleminden önce eğirme borusuna veya polimer çiplerine dahil edilebilir, örneğin liyosel lif, elektriksel olarak iletken bir selüloz lifi yapmak için üretim sırasında elektriksel olarak iletken bileşenlerin karışımları ile modifiye edilebilir. Sensörler ve aktivatörler ayrıca kumaş oluşumu sırasında tekstil yapıya gömülebilirler stok kumaş.

Örneğin, dokuma sırasında. Bitim sırasında kumaşa verilen birçok aktif cila geliştirilmiştir. Elektronik kontrol üniteleri son işlem sırasında birbirleriyle senkronize edilebilir. Mikro kapsülleme gibi teknikler, akıllılık kazandıran malzemenin tekstil kumaş alanlar dahil edilmesi için genellikle tercih edilir.

Yorum Yap

  • error: Content is protected !!